Isoleren

Isoleren

EEN DAK ISOLEREN

Dient op een zeer correcte manier te gebeuren.
Hieronder vindt u de nodige uitleg over het hoe en waarom .

Onze arbeiders hebben de nodige cursussen gekregen om deze opdrachten perfect uit te voeren.
Voor dat u er zelf aan begint, denk twee maal na, en misschien komt ook u tot de conclusie dat het beter door een gekwalificeerde vakman geplaatst kan worden

ZOLDER:

Warme lucht stijgt per definitie. Ze ontsnapt niet alleen langs muren en vensters, maar vooral langs het dak. Begin trouwens de isolatie van de woning met de zolderruimte, om tegen te gaan dat de warme lucht hierlangs ontsnapt in de winter en de warme buitenlucht de woning te veel opwarmt in de zomer.
Terwijl u bij platte daken onermijdelijk de dakconstructie zelf moet isoleren, wordt de isolatiemethode voor hellende daken hoofdzakelijk beïnvloed door het al of niet inrichten van de zolderruimte. Bij een woonzolder zult u de dakschilden isoleren, bij een bergzolder de vloer.

LUCHTDICHTHEID:

Isolatie moet luchtdicht zijn, om inwendige condensatie te vermijden. Hiervoor gebruikt u bijvoorbeeld flensdekens met alu-kraft bekleding. Om doorboring in het lucht/dampscherm te voorkomen, plaatst u alle elektrische leidingen in een leidingspouw.

DAMPDICHTHEID:

In bepaalde gevallen is het isolatiemateriaal reeds voorzien van een lucht/dampscherm (1). Is dit niet het geval, dan kunt u een afzonderlijk dampscherm van bijvoorbeeld polyethyleenfolie gebruiken (2). Een grote breedte beperkt het aantal naden.

THERMISCHE KWALITEIT:

Plaats de diverse rollen of platen isolatie steeds goed aaneensluitend zodat geen enkele open voeg aanwezig is tussen de isolatierollen/platen en andere constructiedelen (bijvoorbeeld de houten dakstructuur). Voegen betekenen immers verminderde isolatie. Afkleven is hier dus de boodschap.

advies op maat

Heeft u een project of renovatie?
Wij bieden graag persoonlijk advies!